• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Šablony – II a III

Šablony – II a III

Přehled šablon, které realizujeme pro ZŠ, MŠ a ŠD v rámci výzvy

(č. 02_20_080 – mimo hlavní město Praha) (č. 02_20_081 – pro hlavní město Praha)

V termínu od 31. 3. 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 2021 do 14:00 hod.

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin, b) 48 hodin, c) 32 hodin, d) 16 hodin.

ICT zařízení a jejich správa

Specializujeme se na komplexní řešení,které zahrnuje dodávku zařízení včetně podpůrného SW na jeho správu. Hromadnou i  vzdálenou instalaci aplikací a programů. Nastavení restrikcí a webových filtrů. Součástí implementace je také aktivace specializovaných služeb dle použitého zařízení. 

1. Apple – Apple school manager, MDM server ve variantě free, volume purchase program.

2. Tablety s OS Android – Google GSuite EDU, Google classroom.

3. Notebooky s W10 Pro – Microsoft 365 EDU, SW pro správu zařízení v hodině. 

Acer for Education

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků v rámci polytechnického vzdělávání

Specializujeme se na aktivity:

1. Programování CNC strojů –  CNC Frézka 3020 T 3D, ukázky programování, gravírování na dřevěné povrchy.

2. 3D Tisk – 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S, ukázky programování a 3D tisku.

3. Robotické stavebnice a doplňky – OZOBOT 2.0 BIT inteligentní minibot, BEE-BOT VČELKA, Pro Bot autíčko, Sphero, DJI dron, Arduino. Ukázky programování a využití zařízení ve výuce. 

4. Online výuka – využití služeb Google Workspace nebo Microsoft 365 (Teams) ve výuce. 

Přehled šablon, které realizujeme pro ZŠ, MŠ a ŠD v rámci výzvy

Výzva Šablony II 02_18_063 méně rozvinuté regiony 02_18_064 více rozvinuté regiony (hl. město Praha)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze.

Akreditované kurzy v rozsahu 8, 16 a 24 hodin. Výpočetní technika a informatika, Angličtina. Více o akreditovaných kurzech zde

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

ICT technik je vám nápomocen v těchto oblastech

Návrhy, sestavy a servis HW, práce s programy, aplikacemi, správa počítačové sítě, cloudové řešení, webové stránky, databáze a další služby dle domluvy s vedením školy.

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin, b) 48 hodin, c) 32 hodin, d) 16 hodin.

Komplexní dodávka ICT vybavení, nastavení restrikcí u zařízení, správy zařízení, instalace aplikací a programů pro využití ICT techniky napříč předměty.

Přehled šablon, které realizujeme pro SŠ a VOŠ v rámci výzvy

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II 02_18_065 méně rozvinuté regiony / 02_18_066 více rozvinuté regiony (hl. město Praha)

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Akreditované kurzy v rozsahu 8, 16 a 24 hodin. Výpočetní technika a informatika, Angličtina. Více o akreditovaných kurzech zde

Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

ICT technik je vám nápomocen v těchto oblastech

Návrhy, sestavy a servis HW, práce s programy, aplikacemi, správa počítačové sítě, cloudové řešení, webové stránky, databáze a další služby dle domluvy s vedením školy.

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin, b) 48 hodin, c) 32 hodin, d) 16 hodin.

Komplexní dodávka ICT vybavení, nastavení restrikcí u zařízení, správy zařízení, instalace aplikací a programů pro využití ICT techniky napříč předměty.

Podpora a realizace

  • Příprava projektové žádost
  • V rámci projektu zajišťujeme metodickou podporu k pořízení technologií a jejich využití ve výuce.
  • Zajistíme komplexní dodávku zařízení typu tablet nebo notebook včetně výukových aplikací. 
  • Díky akreditovaným kurzům naučíme pedagogy se zařízeními efektivně pracovat v rámci výuky.
  • Poradenství a správa dotačního projektu, včetně právního poradenství a přípravy výběrového řízení pro nákup všech technologií.
  • Naši lektoři jsou certifikovaní odbornící , kteří mají s digitální výukou dlouholeté zkušenosti.
  • Rozsah podpory lze libovolně modifikovat dle potřeb školy.