• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Apple iPad ve výuce

Apple iPad ve výuce

Možnosti nasazení do výuky.

1.  Základní správa MDM v cloudové aplikaci

Pro základní správu tabletů iPad je vhodné využít MDM řešení od společnosti MOSYLE. Jedná se o free licenci, která je mírně omezena o rozšířené funkce. Například není možné hromadně aktualizovat aplikace v zařízeních, upgradovat OS, využívat Active Directory (AD), případně vynutit push příkaz. Základní funkce MDM jako nastavení restrikcí, webového filtru, obrazovky HOME nebo vzdálené instalace aplikací jsou samozřejmě zachovány. Vhledem k nutnosti spravovat každý tablet zvlášť je však toto řešení vhodné do 20 tabletů. Součástí nastavení je také proškolení administrátora.

Nastavení a aktivace služby je od 10 000 Kč s DPH + nastavení iPadů. Provoz služby je díky free licenci zdarma.

2. Rozšířená správa MDM s vlastním serverem

Pro rozšířenou správu tabletů iPad je vhodné využít řešení od společnosti Apple ve formě služby OSX server. To dodáváme společně s Apple Mac mini. Toto řešení je vhodné pro 20 tabletů a více. Výhodou je vlastní server umístěný ve škole s možností vzdálené správy. Správa zařízení přes DEP, nemožnost odstranit správu školy ze zařízení, hromadné aktualizace aplikací, OS a push příkazy. Dále restrikce, webový filtr, správa WiFi připojení, atd.. Součástí nastavení je také proškolení administrátora.

Nastavení a aktivace služby je od 10 000 Kč s DPH + nastavení iPadů a HW Apple Mac mini. Provoz je díky vlastnímu serveru zdarma.

Vysvětlení pojmů.

VPP – hromadné nákupy aplikací ve spolupráci se zvoleným řešením MDM umožňuje vaší instituci hromadně nakupovat aplikace a knihy, přidělovat je zařízením či uživatelům a poté je bezdrátově instalovat a aktualizovat, a to i při deaktivovaném App Storu.


Aplikace Třída.V aplikaci Třída můžete studentům okamžitě přiřazovat zařízení a potom je stejně snadno přepnout na přihlašovací obrazovku, aby byla připravená pro další třídu. Sdílený iPad výrazně zjednodušuje přecházení mezi různými třídami a maximalizuje čas strávený výukou.


Apple School Manager jedná se o jednoduchý webový portál pro správce IT, který slouží k hromadnému nasazení iOS, macOS a tvOS zařízení z jediného místa. Při používání spolu s řešením správy mobilních zařízení (MDM) můžete nakonfigurovat nastavení zařízení a nakupovat a distribuovat aplikace a knihy. Apple School Manager je navíc propojený se studijními informačními systémy (SIS) a s SFTP, takže můžete rychle vytvářet účty se školními rozpisy a třídami.