• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

Vyberte si některý z našich nabízených akreditovaných kurzů.

Využijte výhodné řešení v rámci svých projektů. Převážná část kurzů je akreditována pro cílovou skupinu:

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga.


Výhody našich DVPP kurzů

  • Kurzy probíhají přímo ve vaší škole
  • Doprava lektora v ceně kurzu
  • Vzdělávací materiály jsou v ceně kurzu
  • Máme vlastní mobilní učebnu a interaktivní doplňky
  • Certifikát vám vystavíme dle zadání projektu

Akreditovaný kurz – iPad do škol – 16 hodin 
Naučíme Vás využívat Apple iPad ve výuce, vést hodinu díky aplikaci Apple Třída, ukážeme Vám aplikace vhodné ve výuce.


Akreditovaný kurz – Začínáme s počítačem – 8 hodin
Naučíme Vás základům práce s počítačem, operačním systémem Windows, vyhledávání na internetu a práci s programy.


Akreditovaný kurz – Počítač a rozšířené ovládání – 16 hodin
Naučíme Vás rozšířeným možnostem práce s počítačem, operačním systémem Windows, základní ovládání kancelářského balíku Microsoft Office.


Akreditovaný kurz – Počítač odborně – 24 hodin
Naučíme Vás pokročilým možnostem práce s počítačem, operačním systémem Windows, Microsoft Office, práce v síti, vzdálené správy.


Akreditovaný kurz – Začínáme s angličtinou – 8 hodin
Naučíme Vás základům jazyka, tvoření jednoduchých vět, nezbytné slovní zásoby, porozumění textu a mluvenému projevu.

Akreditovaný kurz – Konverzace na úrovni – 16 hodin
Naučíme Vás nejběžnější rozhovory v anglickém jazyce tak, jak se s nimi můžete setkat ve škole a běžném životě.