• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Služby a řešení

Služby a řešení

Zajistíme profesionální proškolení a pořízení produktů typu Apple iPad, výukových aplikací, vzdělávacích programovatelných robotů a dalších technologií. 

Zařízení jsou pod správou školy a lze je plně modifikovat pro využití ve výuce. 

Zařízení je možné zahrnout do vzdálené správy MDM serveru Mosyle, který nabízí základní funkce školám zdarma! 

Díky akreditovanému kurzu DVPP pro účely zákona č. 563/2004 Sb. – iPad do škol v rozsahu 16h, naučíme pedagogy se zařízeními efektivně pracovat v rámci výuky. 

Veškeré výše uvedené služby je možné financovat v rámci projektu Šablony II Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 a výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II OP VVV (výzvy č. 02_18_065 a 02_18_066

Smart Didaktické pomůcky

Zajistíme profesionální proškolení a pořízení produktů typu Didaktická pomůcka Marbotic, Neobear AR Globe, NEOBEAR Popup Zoo, NEOBEAR World’s Tour nebo úžasné programovatelné roboty OZOBOT BIT.

Aktuálně vám nabízíme spolupráci na projektech OPVV: 

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR 

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR 

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Výzva č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha