• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Případová studie

Případová studie

Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267,
příspěvková organizace

267 žáků ZŠ (1. st, 2st.), 76 dětí MŠ + 41 pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

Čas realizace: září 2019 – srpen 2021

Využité projekt: Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II 02_18_065 méně rozvinuté regiony / 02_18_066 více rozvinuté regiony (hl. město Praha)

Výchozí situace:

S vedením školy jsme řešili nevyhovující IT správu školy, jak z pohledu hardwarové infrastruktury, tak v penetraci digitální výuky napříč ročníky všech stupňů. Bylo rozhodnuto k využití dostupných prostředků z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II 02_18_065 na nákup potřebného hardware i proškolení pedagogického sboru.

Realizace:

Z projektu získala ZŠ a MŠ 40 tabletů Lenovo Tab M10 HD 32GB.

Zároveň došlo k registraci Microsoft Office 365 pro potřeby mailového, a kancelářského zajištění školy a aktivaci prostředí G Suite pro vzdělávání od Google s aplikací podporující on-line a digitiální výuku: Classroom/Učebna, a vzdálenou správou vybraných výukových aplikací platformy Android pro školní tablety (rozdělené podle zaměření cílové skupiny – MŠ, ZŠ – 1. stupeň. ZŠ – 2.stupeň).

V rámci implementace proběhlo i zaškolení DVPP potřebných osob – koordinátora ICT,  správce IT (administrace) a pedagogických pracovníků (využívání prostředků ve výuce)

Přínosy projektu:

Celou implementaci a následnou podporu v rámci šablony Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ zajišťuje společnost iDirection (ictvevyuce.cz) s částečným zapojením společnosti LTEC.CZ.

Díky tomu má škola zajištěnou jak IT správu školy, tak podporu pedagogů v rámci digitální výuky.