• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Apple řešení ve škole

Apple řešení ve škole

Škola o kapacitě 500 žáků a 30 učitelů si přála rozšířit výuku o interaktivní možnosti tabletů Apple iPad.
K jejich pořízení využili aktuální výzvu – Šablony II Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064
Na základě těchto šablon jsme byli škole schopni dodat jak zařízení, tak plnou podporu tak, aby byla zařízení iPad co nejvíce integrována do výuky s minimální náročností na správu a provoz.

Škola z celkové částky 1 550 000, která byla šablonami určena pro ZŠ pořídila:

  • 30 x zařízení Apple iPad 32GB WiFi Vesmírně šedý 2018 v celkové hodnotě 215 190 Kč bez DPH
  • 10x Akreditovaný kurz DVPP pro účely zákona č. 563/2004 Sb. – iPad do škol v rozsahu 16h pro 10 učitelů, kteří budou s tablety vyučovat v hodnotě 53 730 Kč bez DPH
  • 100 hodin ICT podpory v rozmezí 24 měsíců, na základě které jim byl nastaven MDM server Mosyle (v základní verzi pro školy zdarma), nastaveny restrikce u iPadů, nainstalovány aplikace do výuky, provedeny veškeré registrace u Apple pro využití služeb Apple scholl manager a VPP. S pravidelnou správou zařízení a podpory pedagogů ve výuce s ICT produkty v celkové hodnotě 110 300 Kč bez DPH

Škola měla tedy zajištěnou komplexní podporu produktů a pedagogů, díky které se mohli soustředit pouze na výuku, která byli díky aplikaci třída plně v kompetenci pedagoga. U žáků měli tyto nové formy výuky velmi kladný ohlas, díky specializovaným programům a doplňkům zjistili nové informace o možnosti využití těchto zařízení. Tyto interaktivní metody výuky jsou také velmi dobře vnímány žáky ohroženími inkluzí.

Celkem tedy škola vynaložila částku 379 220 Kč bez DPH za komplexní řešení a podpory v průběhu 2 let. Zbylých 1 170 780 Kč bez DPH využili na služby jako jsou školní asistent, speciální pedagog, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektovými dny mimo školu, atd…