• +725 134 755
 • podpora@ictvevyuce.cz

Blog

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení IT

Nákup ICT vybavení do škol rychle a bez složité administrativy

Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy.

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení IT  

Vláda na svém jednání dne 17.8. 2020 schválila uvolnění 984,5 milionu korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do škol. S již dříve schválenými 300 miliony tak celková částka dosahuje téměř 1,3 miliardy korun. Zareagovala tak na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Poslanecká sněmovna požádala vládu o zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky.

Doprovodnému usnesení předcházela jednání se samosprávami, kterého se aktivně účastnil předseda Školské komise Svazu měst a obcí ČR Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta města Svitavy, a Petr Halada člen Školské komise Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Kamýk nad Vltavou.  Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy.

Návrh stanoví normativní částku na 1 učitele základní školy zřizované územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí ve výši 20 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy využije zcela nový institut školského zákona, který bude účinný od 1. 10. 2020 (tzv. ad hoc normativ podle § 161 odst. 7 školského zákona). Mechanismus by měl být následující:

 • – MŠMT stanoví podmínky, kritéria a účel poskytnutí a použití finančních prostředků – zveřejní ve Věstníku MŠMT – v daném případě by se mělo jednat o účelové zaměření na pořízení ICT vybavení potřebné k realizaci on-line výuky (hardware s příslušenstvím a výukový software – mající charakter učební pomůcky);
 • – MŠMT navrhuje normovat výši finančních prostředků pro jednotlivou základní školu podle přepočteného počtu jejich učitelů vykázaného k 30. 9. 2019. Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit.
 • – MŠMT o tyto prostředky navýší rozpis rozpočtu na jednotlivé kraje a určí výši prostředků pro každou konkrétní základní školu zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí – kraje o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
 • – krajský úřad prostředky zašle jednotlivým právnickým osobám ve výši stanovené MŠMT – školy si o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
 • – vše bude připraveno tak, aby se nejpozději v průběhu září každá škola dozvěděla, o jakou částku bude její rozpočet navýšen, a na začátku října 2020 finanční prostředky z MŠMT do území odeslány;
 • – pořízení vybavení nebude zajišťováno centrálně, neboť je třeba respektovat specifika každé školy. Pořízení vybavení je však třeba realizovat v prvním pololetí školního roku 2020/2021, resp. do konce roku 2020.

Tento mechanismus je tedy administrativně nenáročný a zároveň respektuje současné technické vybavení a již používané on-line vzdělávací prostředí jednotlivých škol.

Zdroj: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/nakup-ict-vybaveni-do-skol-rychle-a-bez-slozite-administrativy

SEMINÁŘ O VYUŽITÍ ICT TECHNIKY PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ

V rámci spolupráce s MAP Posázaví jsme pro Vás připravili seminář ICT vybavení ve škole a možnosti nasazení do výuky

8. 4. 2019 od 15:30 do 17:30

v zasedací místnosti Posázaví o.p.s., budova piaristické koleje, Masarykovo náměstí 1, Benešov

• Využití produktů Apple iPad, chytrých stavebnic, interaktivních doplňků a základů robotiky.

• Jak financovat ICT techniku pro 1. a 2. stupeň ZŠ

• Předvedení Smart doplňků ve výuce a ukázky robotiky.

ICT služby

MDM server (DEP, MDM, VPP)

Jednoduchá a účinná správa Vašich produktů Apple a Samsung ve Vaší společnosti. Hromadná instalace aplikací, správa profilů, restrikce, speciální funkce a nabídky pro školy.

G Suite služby – Vše, co potřebujete, v jednom balíčku.

Google G Suite (Google Apps) je předplatné cloudových služeb a kancelářských aplikací od společnosti Google. 

 • Emailový server – Gmail
 • Videokonference – Hangouts
 • Kalendáře – Google Kalendář
 • Sociální síť pro firmu – Google+
 • Datové úložiště – Google Disk
 • Archivace e-mailů a chatů – Google Sejf
 • Textový editor – Google Docs Dokumenty
 • Tabulkový editor – Google Docs Tabulky
 • Tvorba formulářů – Google Docs Formuláře
 • Tvorba prezentací – Google Docs Prezentace

Webové stránky

Správa a tvorba webových prezentací, individuální i šablonové včetně podpory SEO.

Synology řešení

Individuální možnosti zálohy dat, sdílení dat, monitoringu a cloudových služeb.

Apple Homekit

V aplikaci Domácnost (home kit) si můžete nastavit domácí centrum a pak pomocí něj na dálku ovládat příslušenství podporující HomeKit, automatizovat je tak, aby sama prováděla určité akce, nebo sdílet jejich ovládání s ostatními.

MDM server (DEP, MDM, VPP)

Jednoduchá a účinná správa Vašich produktů Apple a Samsung ve Vaší společnosti. 
Hromadná instalace aplikací, správa profilů, restrikce, speciální funkce a nabídky pro školy.
Zařízení máte pod kompletní správou. Již se Vám nestane, že Vám zaměstnanec vrátí telefon s přihlášeným Apple ID nebo Google účtem. Navíc můžete v zařízení úplně zakázat některé funkce nebo omezit aplikace. To vše jednoduše, vzdáleně a navíc hromadně.
Rostoucím fenoménem jsou tzv. BYOD – tedy Bring Your Own Device. Jde o soukromé telefony a tablety, které zaměstnanci používají jak pro osobní účely, tak zároveň pro svou práci. 
Díky MDM je tedy používání soukromých telefonů pro práci bezpečné.

MDM server můžete mít vlastní na základě aplikace macOS Server, který přidává do běžného macOS High Sierra funkce jako web a mail hosting, VPN, síťové sdílení a další serverové vlastnosti.
MDM server můžete mít na základě měsíčního paušálu od společností jako je Cisco, WMware AirWatch, Hexnode.
Dále můžete použít Apple Business Manager nebo Apple School Manager. 
Zde můžete spravovat firemní Apple ID a provádět hromadné nákupy aplikací, které jsou evidována na Vaši společnost. 
Pro dohled nad telefony a tablety Samsung je tu platforma Samsung Knox.
Ta je v mobilních zařízeních od společnosti Samsung integrována už přímo při výrobě. Takže váš přístroj je neustále chráněný. Knox je tvořen obrannými a ochrannými mechanismy, které zabraňují neautorizovanému přístupu, vniknutí malwaru a dalším hrozbám v ohrožení vašeho zařízení.

Pro splnění těch nejnáročnějších požadavků na zabezpečení navíc společnost Samsung v rámci platformy Knox vyvinula různá bezpečnostní řešení.

Pro komplexní správu MDM ve Vaší společnosti můžete využít naše služby včetně HW podpory již od 3000 Kč měsíčně bez DPH.

pro více informací prosím volejte 725134755 nebo pište na email p.polivka@idirection.cz  

Nová spolupráce s Acer EDU

Dovolte, abychom Vás informovali o nové spolupráci se společností Acer a její divize Education. Můžete se tak těšit na špičkové produkty do výuky a rozšířenou realitu.

Organizace Acer for Education podporuje školy a instituce na jejich cestě zavést inovativní výuková prostředí založená na spolupráci, která by čelila výzvám, jež přináší 21. století. Naším cílem je pomáhat učitelům a vzdělávacím institucím v podpoře studentů, aby se stali proaktivnějšími, empatičtějšími a společensky uvědomělejšími jedinci, kteří se mohou stát lídry budoucnosti. A pro tento účel nabízíme špičkové technologie, vzdělávací obsah i řešení.

i SEN

Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami

Velmi si vážíme spolupráce s touto komunitou. Je pro nás inspirací a zároveň podporou při realizaci ICT implementací ve školách. Především doporučujeme využít perfektně zpracovanou stránku doporučených aplikací do výuky.

Blog

Na Vaše žádosti jsme doplnili na naše stránky Blog, pravidelně zde budeme umisťovat novinky a doporučení vhodné do výuky.

1