• +725 134 755
  • podpora@ictvevyuce.cz

Monthly Archive Srpen 2020

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení IT

Nákup ICT vybavení do škol rychle a bez složité administrativy

Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy.

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení IT  

Vláda na svém jednání dne 17.8. 2020 schválila uvolnění 984,5 milionu korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do škol. S již dříve schválenými 300 miliony tak celková částka dosahuje téměř 1,3 miliardy korun. Zareagovala tak na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Poslanecká sněmovna požádala vládu o zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky.

Doprovodnému usnesení předcházela jednání se samosprávami, kterého se aktivně účastnil předseda Školské komise Svazu měst a obcí ČR Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta města Svitavy, a Petr Halada člen Školské komise Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Kamýk nad Vltavou.  Za účasti Svazu měst a obcí ČR se podařilo vyjednat podmínky pro poskytnutí finančních prostředků na nákup ICT vybavení do škol tak, aby je školy získaly rychle a bez složité administrativy.

Návrh stanoví normativní částku na 1 učitele základní školy zřizované územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí ve výši 20 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy využije zcela nový institut školského zákona, který bude účinný od 1. 10. 2020 (tzv. ad hoc normativ podle § 161 odst. 7 školského zákona). Mechanismus by měl být následující:

  • – MŠMT stanoví podmínky, kritéria a účel poskytnutí a použití finančních prostředků – zveřejní ve Věstníku MŠMT – v daném případě by se mělo jednat o účelové zaměření na pořízení ICT vybavení potřebné k realizaci on-line výuky (hardware s příslušenstvím a výukový software – mající charakter učební pomůcky);
  • – MŠMT navrhuje normovat výši finančních prostředků pro jednotlivou základní školu podle přepočteného počtu jejich učitelů vykázaného k 30. 9. 2019. Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit.
  • – MŠMT o tyto prostředky navýší rozpis rozpočtu na jednotlivé kraje a určí výši prostředků pro každou konkrétní základní školu zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí – kraje o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
  • – krajský úřad prostředky zašle jednotlivým právnickým osobám ve výši stanovené MŠMT – školy si o nic nemusí žádat, nebudou vyplňovat žádný formulář;
  • – vše bude připraveno tak, aby se nejpozději v průběhu září každá škola dozvěděla, o jakou částku bude její rozpočet navýšen, a na začátku října 2020 finanční prostředky z MŠMT do území odeslány;
  • – pořízení vybavení nebude zajišťováno centrálně, neboť je třeba respektovat specifika každé školy. Pořízení vybavení je však třeba realizovat v prvním pololetí školního roku 2020/2021, resp. do konce roku 2020.

Tento mechanismus je tedy administrativně nenáročný a zároveň respektuje současné technické vybavení a již používané on-line vzdělávací prostředí jednotlivých škol.

Zdroj: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/nakup-ict-vybaveni-do-skol-rychle-a-bez-slozite-administrativy